凝聚态物理

1471419098849.jpg

  周树云教授

  清华大学物理系

  理科楼C-411

  北京 100084

  邮箱:syzhou@mail.tsinghua.edu.cn

  个人网页:http://info.phys.tsinghua.edu.cn/zhou

个人简历

学习经历:

1998/09-2002/07

清华大学物理系本科

2002/08-2007/12

美国加州大学伯克利分校物理系博士

工作经历:

2008/01-2008/07

美国劳伦兹伯克利国家实验室材料科学部博士后

2008/07-2011/04

美国劳伦兹伯克利国家实验室先进光源博士后研究员

2011/05-2012/04

美国劳伦兹伯克利国家实验室材料科学部项目科学家

2012/04-2017/01

清华大学物理系副教授

2017/02-至今

清华大学物理系长聘教授

教学

2014年春季学期 基础物理学原理与实验2 (电磁学)

2015年春季学期 基础物理学原理与实验2 (电磁学)

2016年春季学期 基础物理学原理与实验2 (电磁学)

2017年春季学期 基础物理学原理与实验2 (电磁学)

2018-2021年春季学期 大学物理 B1(力学、热学)

2020、2021年秋季学期 大学物理B1(电磁学、光学、原子物理)

研究领域

低维量子材料以其丰富的物理和新奇的量子现象,成为凝聚态物理的重要研究方向。我们的研究聚焦于新型的二维材料(例如石墨烯、新型过渡金属硫族化合物新成员PtSe2等)以及各种由不同层状材料组成的人工复合异质结构(例如石墨烯/氮化硼、准晶石墨烯、凯库勒石墨烯、拓扑绝缘体/高温超导体等)。我们利用多种尖端电子能谱技术,研究量子尺寸效应对电子结构、自旋结构、能隙调控的影响,以及异质界面处的耦合和近邻效应。通过测量量子材料处于平衡态(静态)和非平衡态(动态)的电子结构,我们可以直接获得电子能量、动量、自旋以及时间等多维信息,探索与材料特性直接相关的物理机制。详细介绍见http://info.phys.tsinghua.edu.cn/zhou

主要研究方向:

  • 基于激光光源的超快时间(~100飞秒)分辨的超快时间分辨角分辨光电子谱(TrARPES),探索光激发载流子的超快动力学、光导致的弗洛凯能带工程调控及光诱导的瞬态物性调控等。

  • 利用NanoARPES、MicroARPES、SpinARPES等精密实验测量技术,探索二维材料异质结的能带调控,尤其是界面耦合、转角、应力等对能带及关联效应的调控作用。

本小组每年招收博士生和博士后,欢迎感兴趣的有志青年与我们联系。

奖励、荣誉和学术兼职

2013 求是杰出青年学者奖

2017 MRS Singapore ICON-2DMAT Young Scientist Award (YSA)

2017 获第十三届“中国青年女科学家奖”

2018 马丁·伍德爵士(Sir Martin Wood)中国物理科学奖

2019 中国青年五四奖章

2021 黄昆物理奖

 

学术兼职:

2021至今 亚太物理学会凝聚态物理分委会委员 

2020至今 Chinese Physics Letters 副编辑

2020至今 中国物理学会咨询工作委员会

2020至今 中国物理学会低温物理专业委员会

2020至今 中国物理学会半导体物理专业委员会

2018-2022 国际纯粹与应用物理学联合会凝聚态结构与动力学专业委员会(C10)专业委员会

2018-2020 《科学通报》副编辑

2016-2020 Editorial board for Journal of Semicondutors

2015-2019 AIP China Advisory Board

主要论著

至今已发表Nature, Nature Physics, Nature Materials 和Nature Communications文章13篇, Phys. Rev. Lett. 8篇和书章2章。文章总引用数超过7500次。

Selected publications:

1.Changhua Bao, Peizhe Tang*, Dong Sun* & Shuyun Zhou*. “Light-induced emerging phenomena in two-dimensional materials and topological materials”, Nat. Rev. Phys. 4, 33 (2022)

2.Hongyun Zhang, Changhua Bao, Michael Schuler, Shaohua Zhou, Laipeng Luo, Qian Li, Wei Yao, Zhong Wang, Thomas P. Devereaux & Shuyun Zhou*, “Self-energy dynamics and mode-specific phonon threshold effect in a Kekulé-ordered graphene”, Natl. Sci. Rev. nwab17 (2022)

3.Changhua Bao, Haoyuan Zhong, Shaohua Zhou, Runfa Feng, Yuan Wang and Shuyun Zhou*, “Ultrafast time- and angle-resolved photoemission spectroscopy with widely tunable probe photon energy of 5.3 - 7.0 eV for investigating dynamics of three-dimensional materials”, Rev. Sci. Instrum. 93, 013902 (2022)

4.Changhua Bao, Qian Li, Sheng Xu, Shaohua Zhou, Xiang-Yu Zeng, Laipeng Luo, Haoyuan Zhong, Qixuan Gao, Dong Sun, Tian-Long Xia and Shuyun Zhou, “Population inversion and Dirac fermion cooling in 3D Dirac semimetal Cd3As2, Nano Lett. 22, 1138 (2022)

5.Haoyuan Zhong, Changhua Bao, Huan Wang, Jiaheng Li, Yong Xu, Wenhui Duan, Tianlong Xia and Shuyun Zhou, “Light-tunable surface state and hybridization gap in a magnetic topological insulator MnBi8Te13”, Nano Lett. 22, 3 (2021)

6.Changhua Bao, Hongyun Zhang, Teng Zhang, Xi Wu, Laipeng Luo, Shaohua Zhou, Qian Li, Yanhui Hou, Wei Yao, Liwei Liu, Pu Yu, Jia Li, Wenhui Duan, Hong Yao, Yeliang Wang and Shuyun Zhou, “Evidence of chiral symmetry breaking in Kekulé-ordered graphene”, Phys. Rev. Lett. 126, 206804 (2021)

7.Changhua Bao, Laipeng Luo, Hongyun Zhang, Shaohua Zhou, Zefeng Ren and Shuyun Zhou, “Full diagnostics and optimization of time resolution for time- and angle-resolved photoemission spectroscopy”, Rev. Sci. Instrum. 92, 033904 (2021)

8.Haoxiong Zhang, Awabaikeli Rousuli, Shengchun Shen, Kenan Zhang, Chong Wang, Laipeng Luo, Jizhang Wang, Yang Wu, Yong Xu, Wenhui Duan, Hong Yao, Pu Yu* & Shuyun Zhou*, “Enhancement of superconductivity in organic-inorganic hybrid topological materials”, Sci. Bull. 65, 188 (2020)

9.Sheng Xu, Changhua Bao, Peng-Jie Guo, Yi-Yan Wang, Qiaohe Yu, Lin-Lin Sun, Yuan Su, Kai Liu, Zhong-Yi Lu, Shuyun Zhou, and Tian-Long Xia, “Interlayer quantum transport in Dirac semimetal BaGa2, Nat. Commun. 11, 2370 (2020)

10.Ke Deng, Mingzhe Yan, Chu-Ping Yu, Jiaheng Li, Xue Zhou, Kenan Zhang, Yuxin Zhao, Koji Miyamoto, Taichi Okuda, Wenhui Duan, Yang Wu, Xiaoyan Zhong and Shuyun Zhou, “Crossover from 2D metal to 3D Dirac semimetal in metallic PtTe2 films with local Rashba effect”, Sci. Bull. 34, 1044 (2019)

11.Kenan Zhang, Xiaoyu Liu, Haoxiong Zhang, Ke Deng, Mingzhe Yan, Mingtian Zheng, Eike F. Schwier, Kenya Shimada, Jonathan Denlinger, Yang Wu, Wenhui Duan and Shuyun Zhou*, “Experimental evidence for charge density wave in the layered copper chalcogenide CuTe”, Phys. Rev. Lett. 121, 206402 (2018).

12.Wei Yao, Eryin Wang, Changhua Bao, Yiou Zhang, Kenan Zhang, Kejie Bao, Chun Kai Chan, Chaoyu Chen, Jose Avila, Maria C. Asensio, Junyi Zhu* and Shuyun Zhou*, “Quasicrystalline 30° twisted bilayer graphene as an incommensurate superlattice with strong interlayer coupling”, PNAS 115, 6928 (2018).

13.Mingzhe Yan, Huaqing Huang, Kenan Zhang, Eryin Wang, Wei Yao, Ke Deng, Guoliang Wan, Hongyun Zhang, Masashi Arita, Haitao Yang, Zhe Sun, Hong Yao, Yang Wu, Shoushan Fan, Wenhui Duan and Shuyun Zhou. “Lorentz violating type II Dirac fermions in transition metal dichalcogenide PtTe2”, Nat. Commun. 8, 257 (2017)

14.Wei Yao, Eryin Wang, Huaqing Huang, Ke Deng, Mingzhe Yan, Kenan Zhang, Koji Miyamoto, Taichi Okuda, Chaoxing Liu, Linfei Li, Yeliang Wang, Hongjun Gao, Chaoxing Liu, Wenhui Duan and Shuyun Zhou.

“Direct observation of spin-layer locking by local Rashba effect in monolayer semiconducting PtSe2, Nat. Commun. 8, 14216 (2017)

15.Changhua Bao, Wei Yao, Eryin Wang, Chaoyu Chen, Jose Avila, Maria C. Asensio and Shuyun Zhou.

“Stacking-dependent electronic structure of trilayer graphene resolved by nanospot angle-resolved photoemission spectroscopy”, Nano Lett. 17, 1564 (2017)

16.Kenan Zhang, Changhua Bao, Qiangqiang Gu, Xiao Ren, Haoxiong Zhang, Ke Deng, Yang Wu, Yuan Li, Ji Feng and Shuyun Zhou.

“Raman signatures of inversion symmetry breaking and structural phase transition in type-II Weyl semimetal MoTe2, Nat. Commun. 7, 13552 (2016)

17.Ke Deng+, Guoliang Wan+, Peng Deng+, Kenan Zhang, Shijie Ding, Eryin Wang, Mingzhe Yan, Huaqing Huang, Hongyun Zhang, Zhilin Xu, Jonathan Denlinger, Alexei Fedorov, Haitao Yang, Wenhui Duan, Hong Yao, Yang Wu, Shoushan Fan, Haijun Zhang, Xi Chen and Shuyun Zhou.

Experimental observation of topological Fermi arcs in type-II Weyl semimetal MoTe2Nat. Phys. 12, 1105-1110, (2016)

18.Eryin Wang+, Xiaobo Lu+, Shijie Ding, Wei Yao, Mingzhe Yan, Guoliang Wan, Ke Deng, Shuopei Wang, Guorui Chen, Jeil Jung, Johnathan Denglinger, Alexei V. Fedorov, Yuanbo Zhang, Guangyu Zhang and Shuyun Zhou.

“Gaps induced by inversion symmetry breaking and second-generation Dirac cones in graphene/hexagonal boron nitride”, Nat. Phys. 12, 1111-1115 (2016)

19.Yeliang Wang, Linfei Li, Wei Yao, Shiru Song, J.T. Sun, Jinbo Pan, Xiao Ren, Chen Li, Eiji Okunishi, Yu-Qi Wang, Eryin Wang, Yan Shao, Yuyang Zhang, Haitao Yang, Eike F. Schwier, Hideaki Iwasawa, Kenya Shimada, Masaki Taniguchi, Chaohua Cheng, Shixuan Du, Shuyun Zhou, Stephen J. Pennycook, Sokrates T. Pantelides and Hong-Jun Gao.

“Monolayer PtSe2, a new semiconducting transition-metal-dichalcogenide, epitaxially grown by direct selenization of Pt”, Nano Lett. 15, 4013 (2015).

20.Eryin Wang, Peizhe Tang, Guoliang Wan, Alexei Fedorov, Ireneusz Miotkowski, Yong Chen, Wenhui Duan and Shuyun Zhou.

“Robust gapless surface state and Rashba-splitting bands upon surface deposition of magnetic Cr on Bi2Se3, Nano Lett. 15, 2031-2036 (2015)

21.Eryin Wang, Hao Ding, Alexei V. Fedorov, Wei Yao, Zhi Li, Yan-Feng Lv, Kun Zhao, Li-Guo Zhang, Zhixun Xu, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Shuai-Hua Ji, Lili Wang, Ke He, Xucun Ma, Genda Gu, Hong Yao, Qi-Kun Xue, Xi Chen and Shuyun Zhou.

"Fully gapped topological surface states in Bi2Se3 films induced by a d-wave high-temperature superconductor", Nat. Phys. 9, 621-625 (2013)

22.S.Y. Zhou, Y. Zhu, M.C. Langner, Y.-D. Chuang, P. Yu, W.L. Yang, A.G. Cruz Gonzalez, M. Rini, N. Tahir, Y.-H. Chu, R. Ramesh, D.-H. Lee, Y. Tomioka, Y. Tokura, Z. Hussain and R.W. Schoenlein.

“Ferromagnetic Enhancement of CE-type Spin Ordering in (Pr, Ca)MnO3”, Phys. Rev. Lett. 106, 186404 (2011)

23.S.Y. Zhou, D.A. Siegel, A.V. Fedorov and A. Lanzara.

“Metal to insulator transition in epitaxial graphene”, Phys. Rev. Lett. 101, 086402 (2008)

24.S.Y. Zhou, D.A. Siegel, A.V. Fedorov and A. Lanzara.

“Origin of the energy bandgap in epitaxial graphene - reply”, Nat. Mater. 7, 259 (2008)

25.S.Y. Zhou, G.-H. Gweon, A.V. Fedorov, P.N. First, W.A. de Heer, D.-H. Lee, F. Guinea, A.H. Castro Neto and A. Lanzara.

“Substrate induced band gap opening in epitaxial graphene”, Nat. Mater. 6, 770 (2007)

This paper was selected by Thomson Reuters “Essential Science Indicators” as “Fast Breaking Paper in the field of Materials Science” in 2008 August

26.S.Y. Zhou, G.-H. Gweon, J. Graf, A.V. Fedorov, C.D. Spataru, R.D. Diehl, Y. Kopelevich, D.-H. Lee, S.G. Louie, A. Lanzara.

“First direct observation of Dirac fermions in graphite”, Nat. Phys. 2, 595 (2006)

27.G.-H. Gweon, T. Sasagawa, S.Y. Zhou, J. Graf, H. Takagi, D.H. Lee and A. Lanzara.“Anomalous isotope effect on the electron dynamics of Bi2Sr2CaCu2O8+ high temperature superconductor”, Nature 430, 187 (2004)